Напишем:


✔ Реферат от 200 руб.
✔ Контрольную от 200 руб.
✔ Курсовую от 500 руб.
✔ Решим задачу от 20 руб.
✔ Дипломную работу от 3000 руб.
✔ Другие виды работ по договоренности.

Узнать стоимость!

Не интересно!

 

Адвокатура

оказание юридической помощи

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Суттєвість в аудиті

Концепцію суттєвості і її взаємозв'язок з аудиторським ризиком роз'яснює Міжнародний стандарт аудиту № 320 «Суттєвість в аудиті».

Суттєвість - це максимально допустимий розмір помилкової або пропущеного суми у фінансовій звітності, якою аудитор може знехтувати, тому що вона не впливає на рішення користувачів інформації.

Концепція суттєвості застосовується як у бухгалтерському обліку, так і в аудиті.

Але поняття суттєвості у бухгалтерському обліку не зовсім збігається з поняттям суттєвості в аудиті, хоча і є спільні риси.

Узагальнення підходів до оцінки суттєвості на підставі вивчення міжнародної та вітчизняної аудиторської практики представлено на малюнку.

Оцінка суттєвості є предметом професійного судження аудитора.

Під професійним судженням розуміється якийсь експертний метод оцінки в недостатньо формалізованих ситуаціях і процедурах, а також відбір оптимального рішення з наявних альтернативних варіантів.

При розробці плану аудиту встановлюється прийнятний рівень суттєвості з метою виявлення суттєвих, з кількісної точки зору, спотворень. При цьому аудитором приймаються до уваги як обсяг (кількість), так і характер (якість) спотворень.

В процесі проведення аудиту суттєвість оцінюється у взаємозв'язку з аудиторським ризиком. Між суттєвістю і аудиторським ризиком існує зворотній взаємозв'язок, тобто чим вище рівень суттєвості, тим нижче аудиторський ризик, і навпаки. Зворотній взаємозв'язок між суттєвістю і аудиторським ризиком приймається до уваги аудитором при визначенні характеру, строків та обсягу аудиторських процедур.

Аудиторська оцінка суттєвості в аудиті на початковій стадії планування може змінитися в результаті проведення аудиторських процедур.

При оцінці того, чи підготовлена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах у відповідності із існуючими принципами фінансової звітності, аудитору слід визначити, чи є сукупність невиправлених викривлень, виявлених в ході аудиту, істотною.